Collectieve vakantie / vervangende feestdagen

Collectieve vakantie

Wanneer er collectieve vakantieperiodes zijn voorzien in 2019 dan is het aan te raden dit kenbaar te maken aan de werknemers voor het einde van 2018. Dit kan door een bericht uit te hangen in de onderneming, dit te laten ondertekenen door de werknemers voor akkoord en dit toe te voegen aan het arbeidsreglement. In principe moet er hiervan een kopie worden bezorgd aan de Sociale Inspectie.

Vervangende feestdagen

Wanneer de vervangingsdag van bepaalde feestdagen collectief in de onderneming wordt vastgelegd, moet deze in de onderneming worden bekendgemaakt vóór 15 december 2018. Dit gebeurt door een bericht in de lokalen van de onderneming uit te hangen en te laten ondertekenen door de werknemers voor akkoord. Een kopie van dit bericht moet als bijlage toegevoegd worden aan het arbeidsreglement en verstuurd worden naar de Sociale Inspectie.