Ecocheques

Ook dit jaar zijn er opnieuw ecocheques voorzien. Elke werknemer heeft recht op ecocheques, dus ook de flexi-jobs en gelegenheidswerknemers, met uitzondering van de studenten. De maximale waarde bedraagt 250 euro voor werknemers die hebben gewerkt van 1/12/2017 tem. 30/11/2018. Werknemers die minder hebben gewerkt of een deel van de referteperiode, hebben recht op een bedrag in verhouding tot de geleverde prestaties. Indien de waarde van de ecocheques minder dan 25 euro bedraagt, kan dit ook worden uitbetaald in vorm van een bruto-bedrag.