Klein verlet communiefeesten

De werknemer heeft het recht afwezig te blijven van zijn werk met behoud van loon op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van één van zijn kinderen. Een eerste communie of een lentefeest komen niet in aanmerking voor een dag klein verlet.

Wanneer de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd echter plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag, mag de werknemer toch omwille van klein verlet afwezig blijven op de voorgaande of de volgende gewone activiteitsdag.

Geadopteerde kinderen of natuurlijk erkende kinderen worden met wettige kinderen gelijkgesteld. De persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, wordt met de echtgeno(o)t(e) gelijkgesteld.