Tijdelijke werkloosheid - volledige schorsing beperkt tot 4 weken

Tot en met 30/04/2018 kon u als werkgever in de horecasector een aanvraag tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing (dit wil zeggen: geen verplichte arbeidsdag per week) indienen voor een maximumperiode van 13 weken.

Sedert 01/05/2018 is dit niet meer mogelijk. Het KB dat de afwijkende regels voor tijdelijke werkloosheid vastlegt voor de horecasector werd per 01/05/2018 niet meer verlengd.

Indien u op heden als werkgever nog een aanvraag tijdelijke werkloosheid – volledige schorsing – wenst in te dienen, kan dit nog maar voor een maximumperiode van 4 weken. Na deze 4 weken dient er telkens een verplichte werkweek te volgen.