Nieuws

Doelgroepverminderingen oudere werknemers

Voorwaarden: Werknemers die het statuut hebben van niet-werkende werkzoekende en:

Lees meer

Doelgroepverminderingen jonge werknemers

Voorwaarden:  jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming

Lees meer

Geen contante uitbetalingen meer vanaf 01/10/2016

Vanaf 01/10/2016 mogen de werknemers niet meer contant worden uitbetaald. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, maar het paritair comité van de horeca heeft hiervoor geen uitzondering of uitstel aangevraagd.

Lees meer

Klein Verlet

Naar aanleiding van de plechtige communie van een kind van de werknemer of van een kind van de echtgenoot, (of van de wettelijk samenwonende) mag de werknemer volgens de wet afwezig blijven op de dag van de plechtigheid (KB van 28 augustus 1963, art. 2, 8°).

Lees meer

Anciënniteitsverlof

Aan de voltijdse werknemers met een anciënniteit van tenminste 10 jaar bij elke vijfde verjaardag van de arbeidsovereenkomst in de onderneming één bijkomende extralegale verlofdag per jaar toegekend.

Lees meer

Pagina's